Hội thảo Drone Việt - Số hoá nền nông nghiệp việt bằng công nghệ Al và lot

Báo cáo viên: Ông Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Sale & Marketing - Công ty Cổ phần công nghệ thông minh MiSmart
 
Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Techmart Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 2022 do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM tổ chức. 
 
Techport.vn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll