Hội thảo "Giải pháp xử lý nước mưa bằng công nghệ CDI quy mô công nghiệp"

Giải pháp sử dụng bộ lọc siêu hấp thu (module) kết hợp với phương pháp hấp thụ vật lý và cơ học, kết cấu thông thoáng giúp dẫn nước mưa dễ dàng và có thể nâng cao các thông số nhằm tăng hiệu quả xử lý.
Công nghệ CDI là công nghệ mới có khả năng lọc các chất hòa tan, muối và vi sinh hiệu quả giúp nguồn nước đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT. Giải pháp công nghệ lọc CDI được cải tiến nhằm nâng cao tốc độ lọc lên 05 lần trong quá trình xử lý nước mưa giúp mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội.
 
Hệ thống lọc với công suất 100m3/h ứng dụng công nghệ CDI cải tiến đến từ Công ty Cổ phần Maxdream có thể giúp các khu công nghiệp, khu dân cư, tòa nhà và hộ dân… giải quyết các vấn đề về an ninh nước sạch, giảm nước thải. Ngoài ra, công nghệ CDI còn có thể ứng dụng cho hầu hết các nguồn nước bao gồm: nước máy, nước thải, nước ô nhiễm và kể cả nước nhiễm mặn…
 
Techport.vn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll