Hội thảo Ứng dụng máy bay không người lái (Drone) trong canh tác nông nghiệp

Báo cáo viên: Ông Nguyễn Thanh Anh Cường - Phó giám đốc phát triển dự án - Công ty Cổ phần Thiết bị bay Agridrone Việt Nam
 
Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Techmart Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 2022 do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM tổ chức. 
 
 
Techport.vn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll