Hội thảo “Xu hướng công nghệ xử lý chất thải y tế”

Hoạt động y tế, bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng tạo ra các chất thải, tác động xấu đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người. Vì thế, việc xử lý triệt để chất thải y tế là nhu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh các đại dịch ngày càng diễn biến phức tạp.
Techport.vn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll